Courses

Lingwistyka, specjalność: przekład i komunikacja międzykulturowa

Course details

Language combinations:

  • Polish-Ukranian
  • Polish-English
  • Ukranian-Polish
  • English-Polish

Type of course: Master

Contact name: Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Contact email: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl