Courses

Podyplomowe studia dla tłumaczy specjalistycznych

Course details

Language combinations:

  • English-Polish
  • French-Polish
  • Spanish-Polish
  • German-Polish
  • Russian-Polish
  • Ukrainian-Polish
  • Italian-Polish

Type of course: Postdoc

Contact name: Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Contact email: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl